Misja, wizja, postawy

Misja

Przywrócenie McBride na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i pozostanie na tej ścieżce poprzez skupienie się na wybranych rynkach i Klientach i osiągnięcie większej satysfakcji Klienta dzięki doskonałości operacyjnej i przywództwu kosztowemu.

Wizja

McBride uznanym liderem branży i wybieranym partnerem biznesowym przez wszystkich uczestników wybranych rynków Marek Prywatnych.

Postawy

W osiągnięciu Misji i Wizji pomogą nam 4 główne postawy (1) Praca zespołowa (2) Przywództwo (3) Zaangażowanie i (4) Komunikacja.

Powyższe postawy to „materiał budowlany” dla każdego z Pracowników McBride, pomagający w zrozumieniu i zaakceptowaniu odpowiedzialności w miejscu pracy